Niclas Martinsson

Niclas Martinsson

Från och med kommande hösttermin kan hörande elever vid Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg inte välja teckenspråk som språkval. Anledningen är att det är för få elever som önskar läsa teckenspråk och att det är för dyrt att fortsätta med att erbjuda teckenspråksutbildning. ”De som läser teckenspråk som fortsättningskurs får läsa färdigt, det handlar om 13 elever på samhällsprogrammet idag. Däremot påbörjas inga nybörjarkurser från och med nästa läsår”, säger rektor Johan Ceder till lokaltidningen TTELA. Unga Hörselskadade (UH) ställer sig kritiska till skolans beslut. Kave Noori, styrelseledamot i UH, säger till TTELA: ”Teckenspråksundervisningen i Vänersborg har varit unik och bidragit till att säkerställa den kompetensen hos personal inom till exempel vård, omsorg och skola där man har kontakt med teckenspråkiga. Därför är det otroligt allvarligt att en av de få gymnasieskolor i landet som erbjuder teckenspråk för hörande överväger att lägga ner utbildningen”.

måndag, 21 januari 2019 00:00

Boktips: "Slutet"

Nu har Sverige äntligen återigen en professor i teckenspråk efter att Brita Bergman gått i pension 2012. Det är Johanna Mesch som nyligen blivit befordrad till professor i teckenspråk vid Stockholms universitet. Hon är därmed Sveriges och Nordens första döva professor. Hennes bakgrund i korthet: 1998 disputerade hon med avhandlingen Teckenspråk i taktil form – turtagning och frågor i dövblindas samtal. Därför har taktil teckenspråkskommunikation hos personer med dövblindhet kommit att bli ett av hennes forskningsintressen. Andra forskningsintressen är tvärspråkliga jämförelser mellan tecknade språk, skriver Stockholms universitet på sin hemsida. Hon är nu inblandad i ett treårigt forskningsprojekt, Från tal till tecken – att lära sig svenskt teckenspråk som andraspråk, tillsammans med Krister Schönström.
DT har intervjuat Johanna Mesch i senaste numret av papperstidningen om hennes tid som gästprofessor i Brasilien. Läs mer här.