Niclas Martinsson

Niclas Martinsson

fredag, 07 oktober 2011 14:54

Skratta åt eller med - det är frågan

Att i media skoja om funkisar kan vara känsligt. Hur gör man det rätt? 

torsdag, 22 september 2011 16:38

Pippi i ny skepnad

Tyst Teater sätter upp världens första Pippi-pjäs på teckenspråk.

fredag, 16 september 2011 14:24

"Världen behöver döva"

Joseph Murray inledde Dövas dag med sin föreläsning om Deaf Gain. 

måndag, 12 september 2011 18:23

SDR uppvaktade regeringen

I dag (måndag den 12 september) uppvaktade Sveriges Dövas Riksförbund socialdepartementet. Förbundet vill att regeringen ska tillsätta en utredning – en sanningskommission – om det hundraåriga förtrycket av döva. De vill också att staten ska be om ursäkt.

lördag, 10 september 2011 18:35

"Vi vill ta tillbaka vårt språk"

En ny högtidsdag kan vara på väg att etableras i teckenspråkssamhället. I dag firades The World Day of Sign Languages (WDSL) för första gången i Stockholm, fem andra svenska städer, och även i andra länder. Initiativtagarna var svenskarna Juli af Klintberg och Alexia Lefebvre.

Medieteamen som tagit sig till Durban från världens alla hörn fick inte bevaka WFD:s generalförsamling som ägde rum strax före kongressen. Det ledde till protester av journalisterna.

För sitt arbete har han utsetts till hedersmedlem i WFD.

WFD ger röst åt drygt 70 miljoner döva i världen och representerar 132 nationella dövförbund. Colin Allen, som suttit i WFD:s styrelse i åtta år, vill att WFD ska bli mer öppet och få fler individuella medlemmar.

onsdag, 31 augusti 2011 15:09

Bjørn kände trycket av bomben i Oslo

Bjørn A. Kristiansen befann sig  på det norska dövförbundets kontor när terrorbomben briserade i centrala Oslo. Ett fönster splittrades.