Tomas Lagergren

Tomas Lagergren

Reporter 

tomas.lagergren@dovastidning.se

Untitled document

onsdag, 16 oktober 2013 08:39

Jonny blev nästan bortkopplad

Nära att missa tåget hem. SJ beklagar det inträffade.

fredag, 27 september 2013 16:04

SDR Tecken AB omstruktureras

I somras anlitade SDR Tecken AB konsulter som såg över bolagets verksamhet. Nu har deras slutrapport på förslag till åtgärder lämnats in. Man minskar på personalstyrkan men översättningsverksamheten kommer att fortsätta, då bolaget skrivit under nya kundavtal. SDR Tecken AB kommer då, att förutom sin egen personal, att använda sig av resurser inom SDR:s förbundskansli för att fortsätta verksamheten. 

Förmedlingstjänsten Texttelefoni har hävt begränsningen för utlandssamtal. Tidigare fick användarna endast ringa utlandet i högst två minuter per samtal. 
  Begränsningen sattes av Post- och telestyrelsen (PTS) på grund av kostnadsskäl. Efter hård kritik av SDR och övriga hörselorganisationer togs begränsningen bort. Nu kör Texttelefoni en testperiod för att se om det fungerar bra och utan att begränsningen missbrukas.

torsdag, 29 augusti 2013 12:13

Symboliskt samarbete mellan SVT och TV4

Imorgon börjar SVT och TV4 använda samma symboler för sina tillgänglighetstjänster.

torsdag, 15 augusti 2013 07:28

Torsdagsaktionen fyller 1000 dagar

Varje torsdag morgon finns 19 funktionshindersorganisationer på plats utanför Rosenbad, där regeringen har sitt veckosammanträde. Aktionen kom till när remisstiden för förslaget i promemorian "Bortom fagert tal" gick ut hösten 2010. Den föreslår att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering.
Idag har 1000 dagar gått sedan tiden gick ut. En svart dag för alla funktionshindrade, menar funktionshindersrörelsen. Därför kommer de att bära svarta kläder, för att markera den sorg och skam man känner inför regeringens passivitet i frågan.
  – Illa att det har tagit så lång tid. Det finns ju redan ett bra utredningsförslag. Därför borde det inte vara svårt att få igenom det, sade en besviken Maria Johansson, ordförande för DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsehinder - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder) till DT i början av sommaren.

lördag, 15 juni 2013 13:32

Här är SDRs nya förbundsstyrelse

Hanna Sejlitz första kvinna på förbundsordförandeposten.

Gemytlig stämning på Röhsska museet i Göteborg.

söndag, 28 april 2013 07:09

12-åringen hittad – oskadd

Hittades 04.30 – två lägenheter bort.