Tomas Lagergren

Tomas Lagergren

Reporter 

tomas.lagergren@dovastidning.se

Untitled document

Retade upp teckenspråksvärlden.

torsdag, 05 december 2013 12:07

Liisa Kauppinen får tung utmärkelse

Får 2013 års Human Rights Award från FN.

Årets julkalender ”Barna Hedenhös uppfinner julen” kommer för fjärde året i rad att teckenspråksgestaltas. Den teckenspråkiga versionen sänds på barnkanalen.se/julkalendern på samma tider som i SVT1 och Barnkanalen: vardagar kl 7.15 och 18.45, helger kl 8.45 och 18.45. Premiären är imorgon den 1 december.
  – Jag är mycket glad att vi för fjärde året teckenspråkgestaltar julkalendern. Att öka tillgängligheten för våra tittare är oerhört viktigt för oss, säger Safa Safiyari, chef på Barnkanalen. 
  De som teckenspråksgestaltar årets julkalender är: Alexandra Royal och Roger Jämtdal.

onsdag, 15 maj 2013 19:00

Sexuella trakasserier på dövskola

Det kom ett brev till redaktionen, från några f.d. elever i dövskolan.
De skriver om hur de har utsatts för sexuella trakasserier av skolpersonal under skoltiden. De berättar om att de tagit upp det med skolledningen, och fått vetskap om några halvhjärtade åtgärder från skolledningens sida, men därutöver har inget hänt. 
De skriver:
  ”Flera i skolpersonalen har också pratat öppet om sex, kommenterat våra kroppar. Vi var ofta bara 7-10 år gamla. Vi har idag insett att man influerat sexuella uttryck och en ”ok-känsla” i att kommentera andras kroppar redan som barn. Vi har sedan barnsben fått en alltför tidig medvetenhet om sexualitet och om hur vi ser ut. Några av oss har dessutom blivit utsatta för sexuella övergrepp hemma, och sen när vi kommer till skolan så utsätts vi för ännu mer sexuell exponering. Tyvärr har tiden passerat, ingen polisanmälan kan göras idag men vi hoppas att detta brev kan leda till att man vaknar upp och har bättre och strängare kontroll inom dövskolan.”
Brevskrivarna har skickat sitt brev till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), som kommenterar det så här:
  "Innehållet i brevet berör oss djupt. Övergrepp mot barn får aldrig förbises. Vi kan försäkra att vi idag är oerhört observanta på barns berättelser. Så snart minsta misstanke finns så utreds händelsen internt. Bekräftas misstankarna polisanmäls händelsen. Anonyma beskrivningar har vi inte möjlighet
att utreda vidare, vi uppmanar därför brevskrivarna att ta kontakt med myndigheten igen om det finns önskemål om att få klarhet", skriver Annika Ågebrant, informationschef vid SPSM.

lördag, 02 november 2013 13:12

Calle Rasmussen SDI:s nya ordförande

Tar över efter Arne Lundquist som lämnar efter tolv år.

fredag, 18 oktober 2013 10:43

Arne Lundquist lämnar SDI

Svenska Dövidrottsförbundets mångårige ordförande, Arne Lundquist, 70, har efter tolv år bestämt sig för att sluta som ordförande i SDI. 
  – Efter ett starkt och moget övervägande har jag kommit fram till att jag ställer min plats som förbundsordförande till förfogande för att överlämna till nya krafter, till någon som vill och kan överta ordförandeskapet och leda SDI in i framtiden, säger han till svenskdovidrott.se.
Ny ordförande väljs på SDI:s förbundsstämma den 2 november.

torsdag, 17 oktober 2013 14:49

TEST: Flexitexts nya app

Fortfarande bäst i datorn.

Imorgon och på fredag (17-18 oktober) har Svenska Dövidrottsförbundet (SDI), som firar 100 år i år, ett två dagars-event på Stockholms Centralstation. Där kan man lära sig teckenspråk och prova på att spela bordtennis utan att kunna höra bollarnas studs. På plats finns både aktiva och ledare inom dövidrotten. Förutom jubilerande SDI finns även stockholmsklubben IK Hephata, Sveriges Dövas Riksförbund och Hörselskadades Riksförbund på plats och visar upp sina verksamheter.