Tomas Lagergren

Tomas Lagergren

Reporter 

tomas.lagergren@dovastidning.se

Untitled document

torsdag, 19 juni 2014 12:22

Döv ridtjej som figur i Bamse

Vinnande bidraget i figurtävlingen i tidningen Bamse: döva ridtjejen Martina Vildkatt.

torsdag, 19 juni 2014 00:25

Fifa tillgängliggör fotbolls-VM

Satsar på referat på internationellt teckenspråk.

41 procent av teckenspråkstolkarna upplever att de inte har tillräckligt med förberedelsetid för att kunna göra ett bra jobb, visar en enkätundersökning som fackförbundet Vision gjort.
   Den bygger på 101 tolkars svar. Vidare uppger 7 procent av tolkarna att de har utsatts för hot eller våld de två senaste åren. ”Det är helt oacceptabelt. Arbetsgivarna måste satsa mer på förebyggande arbete mot hot och våld”, säger Annika Strandhäll, Visions ordförande.
   Fackförbundet kräver att tolkarna ska få bättre villkor. Det är att de bland annat ska få mer förberedelsetid, bättre stöd av sina chefer, mindre teknikstrul när de förmedlar bildtelefonsamtal och rimligt betalt.

 

fredag, 09 maj 2014 16:27

Så funkar EU

Svenske basketlegendaren Kjell Gunnå som numera är generalsekreterare i internationella dövbasketförbundet (DIBF) fick presentera en film om dövbasketen i världen och förbundets arbete i samband med Internationella Basketförbundet, FIBA:s kongress som gick av stapeln i helgen blev det internationella dövbasketförbundet, DIBF, officiellt en del av FIBA.
   "En historisk milstolpe", skriver Svenska Dövidrottsförbundet om händelsen på sin Facebooksida.tisdag, 02 september 2014 16:30

100 år – en blinkning

På Frökindsgården bor 100-åriga Gunhild Rylander.

måndag, 28 april 2014 09:22

Öresjögården säljs

Orken finns inte längre och dyra krav på avlopp orsakerna.

Den 1 maj byter namn från Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) till Myndigheten för delaktighet (MFD). Myndighetens uppdrag kommer att styras av mål och strategier för funktionshinderspolitik som bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Delar av Hjälpmedelsinstitutets verksamhet kommer även att uppgå i den nya myndigheten.

   – Vi på Myndigheten för delaktighet kommer att arbeta för att alla människor ska kunna vara fullt delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga, säger Anne Holm Gulati, ny generaldirektör för MFD.

torsdag, 17 april 2014 10:44

Döva utan lön i Ukraina

Irina Tjeptjina hoppas på en ljusning vid presidentvalet.