Tomas Lagergren

Tomas Lagergren

Reporter 

tomas.lagergren@dovastidning.se

Untitled document

Förbundet omorganiserar.

fredag, 22 januari 2016 11:17

Gullan Rylander har gått bort

Avled den 15 januari.

I december 2013 uppdagades det att elever i specialskolan upplevt trakasserier och kränkningar av olika slag, något som hade pågått under lång tid. Elever från olika tidsepoker uppgav liknande upplevelser. Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) genomförde utredningar och åtgärder vidtogs. Åtgärderna hade hittills inte gällt före detta elever. Men under hösten erbjöds proffessionellt samtalstöd även till före detta elever. Detta stöd har nu förlängts fram till sommaren. 

   – Den som vill ha samtalsstöd kan ta kontakt via texttelefon, bildtelefon, taltelefon, mobil eller e-post. Den som kommer att svara heter Lea Strandberg. Hon är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut och är anställd vid Dövpsykiatriska mottagningen i Region Örebro län. Lea har mångårig erfarenhet av att arbeta med teckenspråkiga personer, som varit utsatta för olika trauman, både barn och vuxna. Hon har kontakter med andra professionella runt om i landet, med liknande erfarenheter. Hon bedömer vem som kan ge rätt stöd. Det kan vara hon själv eller någon annan. Stödet ges på plats eller på distans utifrån det behov den som vill ha stöd har, säger Christer Fleur, kontaktperson på SPSM.

Mer information om samtalsstödet hittar du på SPSM:s hemsida.

 

fredag, 18 december 2015 17:43

Dövas Tidnings årskrönika 2015

JULSPECIAL: DEL 4/4

söndag, 06 december 2015 13:12

DT PLAY: Julöl hos Jens Henning

JULSPECIAL: DEL 2/4

torsdag, 03 december 2015 14:24

Dövfilmfestival 2015

Filmer visas på biografen Zita 4-5 december.

söndag, 29 november 2015 15:24

DT PLAY: Glöggmingel hos Gabriel och Isabel

JULSPECIAL: DEL 1/4