Språkrådet lanserar webbsida om teckenspråkets grammatik

Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen har lanserat en webbsida som presenterar en grundläggande beskrivning av det svenska teckenspråkets grammatik. Där kan man bland annat läsa om hur teckenspråket är uppbyggt, grammatik och formförändringar. Materialet består också av filmer med beskrivning och exempel från svenskt teckenspråk. "Vi vill att beskrivningen ska kunna läsas av människor som är språkintresserade och som vill veta mer om teckenspråkets grammatik. Dessutom kan materialet användas i utbildningssammanhang", säger Sebastian Embacher, språkvårdare i svenskt teckenspråk vid Språkrådet.

SDR:s ordförande: Mycket märkligt uttalande

Sveriges Dövas Riksförbunds ordförande, Hanna Sejlitz, tycker att förvaltningschefen Margareta Borgs uttalande om förskolan Kattungen är mycket märkligt ur flera aspekter. ”Hon säger att barn med CI behöver få både teckenspråk och svenska. På Kattungen kan de få båda språken i en flerspråkig miljö. På Klöverängen som verksamheten är planerad nu har vi svårt att se hur de kan få en flerspråkig miljö. Troligen kommer det att bli en enspråkig miljö med bara svenska, möjligen med lite visuellt stöd med tecken, inte en teckenspråkig miljö”, säger Hanna Sejlitz. Vidare anser hon att Margareta Borg gör skillnad på barn med CI och andra hörselskadade och döva barn. "CI är en avancerad hörapparat och precis som andra hörapparater klarar de inte som ett normalhörande öra att sortera ljud för att urskilja tydligt tal i en bullrig miljö som förskolan ofta är. Precis som barn med hörapparat gynnas barn med CI av att kunna växla mellan svenska och teckenspråk, och andra språk också för den delen, beroende på situation”, säger Hanna Sejlitz. Hon finner det obegripligt att förvaltningschefen och förskolechefen för Kattungen inte tagit till sig den forskning som finns om hur språken drar fram varandra. Och hon ställer sig också frågande till att läkare med sin läkarutbildning går in och är experter på pedagogik och språkutveckling.

Förvaltningschef om sitt uttalande ”Det är för mycket teckenspråk på Kattungens förskola"

Örebros kommunalråd Niclas Persson (MP) twittrade förra veckan att han tyckte att det var märkligt att förskole- och skolförvaltningen ansåg att det var för mycket teckenspråk på Kattungens förskola. Förvaltningschefen Margareta Borg säger till SVT Nyhetstecken att det var hon som fällde det uttalandet i ett sammanhang när hon redovisade för nämnden vilka barn som går på Kattungens förskola. ”Vi har hörselskadade barn, vi har döva barn, vi har CODA-barn och vi har CI-opererade barn på Kattungens förskola. Och det var när vi pratade om CI-barnen och de läkare som vi har kontakt med gällande de barnen, som jag sade att de läkarna rekommenderar att barn med CI-implantat inte ska gå på Kattungens förskola. Detta eftersom CI-barnen behöver lära sig både svenska och teckenspråk. Alla övriga kategorier av barn får naturligtvis inte för mycket teckenspråk på Kattungen” förklarar hon för SVT Nyhetstecken. Enligt henne kommer flytten av Kattungen att genomföras. Ett stort antal teckenspråkiga personer och organisationer, till exempel dövföreningar, från hela Sverige planerar att delta i en demonstration den 17 juni för att protestera mot flytten och ifrågasätta Örebro kommuns ambitioner om att vara Europas teckenspråkshuvudstad. Den dagen har kommunfullmäktige möte.

Danny Saucedo använder teckenspråk i sin musikvideo

I går publicerade sångaren Danny Saucedo en musikvideo, "Brinner i bröstet", på sin Facebooksida och i delar av videon använder han svenskt teckenspråk. Det var Helena Wästborn, som har företaget Wästborn Produktion som blev kontaktad av honom för han ville ha inspiration från det svenska teckenspråket. Då gjorde Helena Wästborn en översättning av låten och arbetade tillsammans med Danny Saucedo och hans dansare. Några tittare la märke till att Danny Saucedo inte tecknade tecknet "inte" vid stycket "snälla be mig inte stanna kvar", så meningen han tecknade blev "snälla be mig stanna kvar" istället. Helena Wästborn förklarar att Danny och hans koreograf hämtat inspiration från teckenspråket men inte gått ut med att videon är på svenskt teckenspråk. "Utifrån sin artistiska frihet har de valt ut de delar från teckenspråket som de tycker passar in i rörelsemönstret och koreografin i musikvideon", berättar hon.

Ny teater för barn och ungdomar

Teater Turkos är en nybildad ekonomisk förening i Stockholm som erbjuder en teaterupplevelse för unga teckenspråkiga mellan 0 och 18 år. Bakom den nybildade Teater Turkos ligger Joakim Hagelin Adeby, Patrik Nordell och Mia Modig. I ett filmklipp på deras Facebooksida berättar Mia Modig att de hoppas att få igång deras första projekt hösten 2015 med Joakim Hagelin Adeby i spetsen. Längre fram planerar de även att erbjuda barn och unga möjligheten att samtala livsfrågor och filosofiska frågor på teckenspråk med Patrik Nordell som samtalsledare. "Teater Turkos startas upp för att täcka ett område som länge saknats i Sverige, barnkultur på svenskt teckenspråk", berättar Mia Modig.

Problem med arbetsplatstolkning uppmärksammas i SVT:s Rapport

SVT:s Nyhetstecken och Rapport tar upp de problem som döva arbetstagare och deras arbetsgivare upplever i sin vardag. Det är att när en döv anställd behöver teckenspråkstolk för att kunna utföra sitt arbete så måste dennas arbetsgivare stå för tolkkostnaden. Rapport har träffat Malin Hidborn, döv verksamhetsledare. Hon menar att dagens tolksystem leder till att hon och andra döva tolkanvändare diskrimineras. Ett exempel hon tar upp är att när en hörande verksamhetsledare håller i en arbetsplatsträff så räknas det som vardagstolkning, vilket tolkcentralen står för. Men när Malin Hidborn själv har ett sådant möte så måste hennes arbetsgivare bekosta tolkkostnaden. Ologiskt, tycker hon. Sveriges Dövas Riksförbund har länge uppmärksammat detta problem för ansvariga politiker och myndigheter. Förbundet kräver att det offentliga – inte arbetsgivarna – tar sitt ansvar för tolk i arbetslivet för döva och hörselskadade. 

Landskamp mellan Iran och Sverige kommenteras på teckenspråk

I kväll äger träningslandskampen mellan Iran och Sverige rum på herrsidan. Kristian Obbarius och Joachim Sundström kommenterar den live på teckenspråk på tv4.se/tv4tolken med start klockan 19.30. Det är andra gången som de gör det. Senast de kommenterade var under SM-veckan vinter i Örebro i slutet av januari i år. 

Örebro Hockey DO-anmäld för sin otillgängliga arena

Enligt SVT Tvärsnytt har en man anmält Örebro Hockey till diskrimineringsombudsmannen (DO). Anledningen är att hans dotter är hörselskadad och inte kan hänga med det som sägs i Behrn-arenan då det inte finns textning eller teckenspråkstolkar. 
  – Min dotter är hörselskadad och blir besviken för att inte få tillgång till dessa behov, säger anmälaren.
  Pontus Gustafsson, general manager för Örebro Hockey, säger till SVT:
  – Vi har inte tidigare hört önskemål om tolkning. Om behovet finns och vi kan lösa en bättre hockeupplevelse även för hörselskadade är det väldigt positivt.

Lisa Lind – Norges första kvinnliga döva präst

Lisa Lind är den första kvinnliga döva prästen i Norge. Den 18 januari blev hon invigd som präst i Oslos domkyrka. Hon säger till Døves Media att hon ser fram emot att ha ceremonier som begravning, bröllop och dop, och samtal på teckenspråk. Med start i mars arbetar hon som präst i Trondheim i norra Norge. Hon tillhör Dövkyrkan, en del av Den Norske Kirke (Norges svar på Svenska Kyrkan).