Niclas Martinsson

Niclas Martinsson

I december förra året fick Manillaskolan kännedom om att en av deras medarbetare skulle ha närmat sig en elev på ett olämpligt sätt. Medarbetaren skickades hem och skolan gjorde en anmälan till personalansvarsnämnden, något som sedan resulterade i en åtalsanmälan. Den byggde på fyra elevers berättelser.
   Medarbetaren skulle ha ofredat de fyra eleverna med ord och handlande vid flera tillfällen. Åklagaren inledde en förundersökning. I morse meddelade Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) att förundersökningen nu är nerlagd. Det gick inte att bevisa att medarbetaren gjort sig skyldig till brott.
   SPSM:s personalansvarsnämnd ska nu ta ställning till hur de ska göra med medarbetaren i fråga, som tills vidare inte arbetar på skolan. 

 

måndag, 04 augusti 2014 14:18

Bryggläge för döva vid Västra hamnen

DT har besökt Dövbryggan i Malmö.

Går emot festivalens mångfaldstema, tycker Malin Johansson. 

fredag, 27 juni 2014 13:37

Kaxig kampanj i Almedalen

Alla vet vad fuck you betyder, enligt SDUF. Även SDR ska vara på plats under politikerveckan. 

torsdag, 26 juni 2014 14:58

Hörselklass för Lycka

Lyckas föräldrar fick välja mellan Alvik- och Manillaskolan, något de helst hade velat slippa. 

onsdag, 25 juni 2014 13:58

Diskrimineringslagen klubbades igenom

SDR:s ordförande Hanna Sejlitz om beslutet: "Det är svårt att fira". 

Gunnel Linde har avlidit 89 år gammal. Hon är bl.a. känd för att ha producerat ungdomsprogrammet "Upp med händerna". Programmet visades på tv 1974 i vilket teckenspråket användes som ett hemligt språk av ungdomarna. Succén lät inte vänta på sig. Ett stort antal svenskar blev intresserade av att lära sig teckenspråk. Vid Sveriges Dövas Riksförbunds kongress i Leksand 2009 fick hon priset Guldtecken för sin banbrytande och mediala spridning av teckenspråket för barn och ungdomar. "Upp med händerna" går att se i SVT Öppet arkiv. Gunnel Linde har inte bara producerat tv-program utan också skrivit böcker, jobbat som journalist och tecknare med mera. Mer om hennes yrkeskarriär - läs här

 

"Det känns konstigt", säger studenterna. 

När Emma Johnsson och Jimmy Lindgren väntade barn, upplevde de att mödravården ifrågasatte deras förmåga att själva ta hand om sitt barn. Anledningen: de var döva. Mödravården ansåg att de skulle ansöka om en kontaktperson hos socialtjänsten, rapporterar TV4 Nyheterna Jönköping. Föräldrarna avvisade. "Vi kan själva sköta vårt barn och se till att ge vår barn det som behövs utan en massa hjälp", sade Jimmy Lindgren.