Niclas Martinsson

Niclas Martinsson

fredag, 14 augusti 2015 15:11

Ingen härlig teaterupplevelse för döva

DT:s Ylva Björklund recenserar Klanen. 

tisdag, 28 juli 2015 10:19

Dövas flagga presenteras 2019

Den heta frågan har till sist fått en lösning. 

SDR Tecken överklagar PTS beslut

Endast tre av tio pristagare är kvinnor. 

torsdag, 25 juni 2015 17:20

WFD Awards Go to Rich Countries and Men

Only three out of ten laureates are women. 

"Jag lever på Hogwarts", säger en av arrangörerna.

tisdag, 16 juni 2015 11:00

Minst tre demonstrationer har hållits

DT letar i tidningsarkivet.

torsdag, 11 juni 2015 10:23

T3 borta från 8sidor.se och metro.se

Funktionen togs bort efter massvis kritik

Sveriges Dövas Riksförbunds ordförande, Hanna Sejlitz, tycker att förvaltningschefen Margareta Borgs uttalande om förskolan Kattungen är mycket märkligt ur flera aspekter. ”Hon säger att barn med CI behöver få både teckenspråk och svenska. På Kattungen kan de få båda språken i en flerspråkig miljö. På Klöverängen som verksamheten är planerad nu har vi svårt att se hur de kan få en flerspråkig miljö. Troligen kommer det att bli en enspråkig miljö med bara svenska, möjligen med lite visuellt stöd med tecken, inte en teckenspråkig miljö”, säger Hanna Sejlitz. Vidare anser hon att Margareta Borg gör skillnad på barn med CI och andra hörselskadade och döva barn. "CI är en avancerad hörapparat och precis som andra hörapparater klarar de inte som ett normalhörande öra att sortera ljud för att urskilja tydligt tal i en bullrig miljö som förskolan ofta är. Precis som barn med hörapparat gynnas barn med CI av att kunna växla mellan svenska och teckenspråk, och andra språk också för den delen, beroende på situation”, säger Hanna Sejlitz. Hon finner det obegripligt att förvaltningschefen och förskolechefen för Kattungen inte tagit till sig den forskning som finns om hur språken drar fram varandra. Och hon ställer sig också frågande till att läkare med sin läkarutbildning går in och är experter på pedagogik och språkutveckling.

Örebros kommunalråd Niclas Persson (MP) twittrade förra veckan att han tyckte att det var märkligt att förskole- och skolförvaltningen ansåg att det var för mycket teckenspråk på Kattungens förskola. Förvaltningschefen Margareta Borg säger till SVT Nyhetstecken att det var hon som fällde det uttalandet i ett sammanhang när hon redovisade för nämnden vilka barn som går på Kattungens förskola. ”Vi har hörselskadade barn, vi har döva barn, vi har CODA-barn och vi har CI-opererade barn på Kattungens förskola. Och det var när vi pratade om CI-barnen och de läkare som vi har kontakt med gällande de barnen, som jag sade att de läkarna rekommenderar att barn med CI-implantat inte ska gå på Kattungens förskola. Detta eftersom CI-barnen behöver lära sig både svenska och teckenspråk. Alla övriga kategorier av barn får naturligtvis inte för mycket teckenspråk på Kattungen” förklarar hon för SVT Nyhetstecken. Enligt henne kommer flytten av Kattungen att genomföras. Ett stort antal teckenspråkiga personer och organisationer, till exempel dövföreningar, från hela Sverige planerar att delta i en demonstration den 17 juni för att protestera mot flytten och ifrågasätta Örebro kommuns ambitioner om att vara Europas teckenspråkshuvudstad. Den dagen har kommunfullmäktige möte.